ŞİMALİ AVROPA

BALTİKYANI ÖLKƏLƏR

baltik
ƏTRAFLI

SKANDİNAVİYA ÖLKƏLƏRİ

scandinavia
ƏTRAFLI

BİRLƏŞMİŞ KRALIIQ

united-kingdom
ƏTRAFLI

DANİMARKA

denmark
ƏTRAFLI
YUXARI